Casa Nadina

Casa Nadina is het gezinshuis in Ghimbav. Dit is het huis waar wij, Danny en Rianne wonen met onze (pleeg)kinderen. De betekenis van de naam ‘Casa Nadina’ is huis van hoop.

Het opgroeien in grootschalige Roemeense opvanghuizen neemt bij veel kinderen hoop weg. Hoop om geliefd en gekoesterd te zijn, om gezien en gehoord te worden, hoop op een familie, hoop om geaccepteerd te worden en hoop voor de dag van morgen… voor de toekomst.

Het is ons streven dat Casa Nadina een plek zal zijn waar kinderen geliefd en gekoesterd worden, ze mogen zijn zoals ze zijn, ieder als een uniek persoon. Een plek waar kinderen gezien en gehoord worden en waar ze ervaren wat het betekent om een familie te zijn. Vanuit deze veilige basis willen we in Casa Nadina de benodigde zorg en gepaste begeleiding bieden op de weg naar zelfstandigheid.

We hopen te gaan zien dat Casa Nadina een concept zal zijn voor ‘gezinshuizen’ in Roemenië. We geloven dat het opnemen van een kind in een veilig, stabiel en liefdevol gezin, met ouders die sensitief betrokken zijn in de levens van de kinderen, een positieve uitwerking heeft.

Op dit moment hebben we in Casa Nadina plaats voor drie pleegkinderen. Ons doel is om een thuis te bieden aan zes kinderen uit de opvanghuizen. Om dit mogelijk te maken is er een verbouwing nodig. In de eerste plaats dient het huidige woonhuis gerenoveerd te worden, daarnaast is een aanbouw noodzakelijk om het opvangen van meer Roemeense kinderen mogelijk te maken.

Stichting Obed werkt mee aan de opbouw van het gezinshuis. In november 2019 heeft stichting Obed het huidige huis kunnen kopen! Meer concrete informatie over aanschaf, verbouwing en uitbreiding van het huis kunt u vinden op de website van Stichting Obed.