Bestuursvacature

“Onze missie is om vanuit de liefde van Jezus Christus met kracht, inspiratie en volharding kinderen en volwassenen uit Roemwij enië op te zoeken, die door omstandigheden beperkt worden hun door God gegeven gaven en talenten te ontwikkelen. Door zorg te bieden en actief bij te dragen aan verbetering van hun toekomstperspectief, mogen zij ervaren dat ieder mens gewenst en geliefd is!”

Heb jij hart voor het werk van Danny en Rianne in Roemenië ?

 Wil jij ook de droom “een thuis voor ieder kind” mee helpen realiseren?

Ben je integer, geloof je in dienend leiderschap en is Christus jouw Heer?

 

Dan ben jij misschien één van de bestuursleden waar naar op zoek zijn:

(Vice-) voorzitter

Je bent in staat om snel te schakelen, het overzicht te houden en de taken van andere bestuursleden zoals de penningmeester te doorgronden. Je legt makkelijk (zakelijke) contacten en hebt bij voorkeur positieve ervaringen in bestuursfuncties.

Secretaris

Je bent nauwkeurig in archiveren, beantwoordt inkomende post en verslaat de vergadering.

We zijn een klein en betrokken bestuur, wat vanuit bovengenoemde missie gezamenlijk verantwoording draagt voor de ANBI status en de opbouw van een dragend netwerk in Nederland, zodat de continuïteit van het werk in Roemenië gewaarborgd is. Nu we overgaan van de opstartfase naar de wervende en uitvoerende fase, willen we het bestuur graag uitbreiden met twee personen. Je springt in waar dat nodig is en stelt jouw talenten ter beschikking van bestuur en het werk in Roemenië. Daarbij is je uitgangspunt dat ieder bestuurslid een gelijkwaardige bijdrage levert vanuit de eigen persoon, kennis en ervaring en dat we gezamenlijk tot de beste resultaten komen.

Wanneer je ook in staat bent om de website up-to-date te houden, zijn we daar extra blij mee.

Ons beleidsplan vind je hier: http://www.stichtingobed.nl/wp-content/uploads/Beleidsplan-Obed.pdf. Heb je vragen of wil je eens vrijblijvend verder met ons in gesprek? Neem contact op met ons via voorzitter@stichtingobed.nl, of spreek een van ons persoonlijk aan;

Joke de Beer, voorzitter,
Bettuelle Hanekamp, secretaris,
Daan Klomp, penningmeester.