Pleegzorg

Sinds mei 2015 wonen we in een huis in het dorpje Ghimbav, hier hopen we van start te kunnen gaan met het gezinshuis.
Tot twee maand geleden wisten we niet anders dan dat buitenlanders in Roemenië alleen kinderen kunnen opvangen middels het starten van een officiële instelling, dit was ons twee jaar geleden bij de kinderbescherming verteld. Zo’n officiële instelling dient te voldoen aan veel regels, waardoor dit hele huis in Ghimbav verbouwd had moeten worden om aan deze regels te kunnen voldoen.

Door een onverwachtse overplaatsing van twee meisjes uit het opvanghuis in Codlea waar Rianne sinds een half jaar wekelijks naar toe gaat is er behoorlijk wat in beweging gezet de afgelopen maanden. Het opvanghuis waar deze meisjes naar overgeplaatst zijn is geen veilige plek, in geestelijk, emotioneel en lichamelijk opzicht. Door deze concrete situatie is de vraag bij ons opgekomen of wij niet op dit moment meer zouden kunnen betekenen voor deze twee meisjes. Met deze vraag is er een gesprek aangegaan met de kinderbescherming. Uit dit gesprek kwam een verrassend antwoord. De wetgeving is sinds kort veranderd: ‘Buitenlanders’ die in Roemenië wonen kunnen sinds kort pleegzorg doen. Dit was tot voor heen onmogelijk.

Een deur die opengaat en nieuwe mogelijkheden! Het pleegzorg is een eenvoudiger proces dan het starten van een officiële instelling, zo is er niet een verbouwing van het hele huis nodig voordat begonnen kan worden met het opvangen van kinderen, er zullen wel een aantal aanpassingen nodig zijn op korte termijn, daarover later meer.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat pleegzorg op dit moment een goede stap is zijn we eind oktober aangemeld voor pleegouderschap. Deze aanmelding betekent; het doen van een aanvraag bij de directie van de kinderbescherming. Deze heeft de eerste goedkeuring gegeven. Als volgt worden deze week alle verdere papieren ingeleverd: geboortecertificaten, huwelijksakte, uitslag psychologische test, verklaring van goed gedrag, medisch verslag van de huisarts enz.
Daarnaast zal de kinderbescherming een controle van het huis doen.

Voor de komst van de pleegkinderen zijn er verschillende aanpassingen die gedaan moeten worden in het huis, hieronder een opsomming:

  • Kinderkamer maken
  • Woonkamer wordt (tijdelijk) verplaatst naar boven
    Omdat de kinderkamer wordt gemaakt op de plek waar de huidige woonkamer is zal de woonkamer verplaatst worden naar boven, totdat er in de toekomst verbouwd gaat worden en alle slaapkamers boven zullen zijn. Voor de woonkamer hebben we een groot oppervlak vinyl of laminaat nodig, de huidige vloerbedekking is zeer oud en vies.
  • Trap, deze loopt buiten het huis langs en dient dicht gemaakt te worden.
    De winters in Roemenië zijn streng, via de buitentrap komen we in de woonkamer. Omdat één de van meisjes een longaandoening heeft is het van belang dat de trap dicht is, zodat ze gedurende de wintermaanden niet steeds buiten langs hoeft te lopen om in de woonkamer te komen.

Helpt u mee om het huis klaar te maken voor de komst van de eerste pleegkinderen?

Vergeet niet, alle kleine beetjes helpen!

Alvast bedankt!

U begrijpt natuurlijk ook dat de zorg voor twee extra kinderen ook extra kosten met zich mee gaat brengen. Daarom zijn we, naast deze projecten, op zoek naar mensen die bij willen dragen in de dagelijkse onkosten met een eenmalige of maandelijkse gift.

Wilt u daar meer over weten? Wij werken samen met stichting Obed, u kunt een mailtje via info@stichtingobed.nl sturen of vraag direct een machtigingsformulier aan bij penningmeester@stichtingobed.nl.

Natuurlijk kunt u ook zelf een overboeking doen op :

Persoonlijk ondersteuning familie Kommer
Als familie zijn wij uitgezonden door evangelische gemeente Immanuël te Heerde. We zijn afhankelijk van giften voor ons persoonlijk levensonderhoud. We werken samen met stichting Obed. Stichting Obed is in het leven geroepen om het doel waarvoor we in Roemenië zijn, het opvangen van achtergelaten kinderen te realiseren. Stichting Obed voorziet in o.a. de onkosten voor verbouwing en dagelijkse onkosten van de pleegkinderen.

Evangelische gemeente Immanuël
NL10 RABO 0396 536166
ten name van Familie Kommer

(ANBI geregistreerd)

Gezinshuis project – Stichting Obed
Wanneer u rechtstreeks het project gezinshuis wilt ondersteunen. Dan kunt u een eenmalige of maandelijks gift overmaken naar IBAN: NL89 RABO 0302 413995 (Stichting Obed)
www.stichtingobed.nl